Producció

Gestió i coordinació de les produccions

La Cooperativa del Montserratí és cooperativa de treball associat. Una fórmula que va amb la visió global de tot el projecte, des d’una perspectiva de la feina de les jornaleres. És dir ens hem organitzat qui fem la mà d’obra al camp, per poder oferir més professionalitat i un alt valor afegit amb el nostre treball.

És per això que com a Cooperativa, no som productores o propietàries de terrenys com a tal, sinó que donem eines i serveis a aquestes.

Una de les eines que oferim a les productores que treballen amb nosaltres, és la de gestió i coordinació de cultius. Amb el que fem més eficient els cultius i reduïm la competència a la zona entre les productores.

Cada any assignem els volums de cultius i productes que venem als nostres canals de distribució, a les diferents productores proveïdores que treballen amb nosaltres. De manera que donem exclusivitat per cultiu/producte a una sola proveïdora.

Creiem en el model cooperatiu i és aquesta la via que treballem per desterrar la competència entre iguals.